´╗┐ LIDER nekretnine, stanovi, lokali, Monta×ne kuŠe, Novi Sad
 .
´╗┐

Šifra:

BRZA PRETRAGA

´╗┐
´╗┐
 

OBAVEZNO POGLEDAJTE

Ekskluzivan ─Źetvorosoban stan 169m2 u jednoj od najlep┼íih ulica u gradu, Ba─Źka, u urbanoj vili ┼áifra: 1021633
Ekskluzivan dvosoban stan 51m2, u novijoj, prvoklasno gra─Ĺenoj zgradi iz 2016. godine...
Šifra: 1021704
Salonski jednosoban stan 32m2, u strogom centru kod Izvršnog veća, i Keja, ulica Vojvode Mišića, na drugom spratu ... Šifra: 1021697
Novu ku─ça 10m2 u Ba─Źkom Gradi┼ítu, plac 521m2 izlazi na Tisu, voda struja, gas na placu... ┼áifra: 3040220

POSEBNO IZDVAJAMO - STANOVI NOVI SAD

Prvoklasna vikend ku─ça 180m2, u osnovi 98m2, sa bazenom, na placu od 553m2, u Velikoj Remeti, ... ┼áifra:3040218 ─îetvorosoban stan 104m2, u strogom centru, Radni─Źka ulica, prvoklasno gra─Ĺena zgrada. ... ┼áifra:1021698 Jednosoban stan 30m2, Valentina Vodnika, visoki parter, uli─Źno. Izuzetno dobra lokacija.... ┼áifra:1021700 dvoiposoban stan 6m2 , Branimira ─ćosi─ça u zoni Bulevara oslobo─Ĺenja i Betanije, na IV spratu sa liftom... ┼áifra:1021699

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA POSREDNIKA U PROMETU NEPOKRETNOSTI


OPŠTE ODREDBE

Op┼ítim uslovima poslovanja ure─Ĺuje se poslovni odnos izme─Ĺu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizi─Źkog ili pravnog lica). Zaklju─Źenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvr─Ĺuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Op┼ítih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DU┼ŻAN DA OBAVI

 • da zaklju─Źi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;
 • da nastoji da na─Ĺe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaklju─Źenja pravnog posla;
 • da da nalogodavcu objektivno mi┼íljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tr┼żi┼ítu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • da izvr┼íi uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti ─Źiji promet, odnosno zakup predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naro─Źito na mogu─çe rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava pre─Źe kupovine i ograni─Źenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tr┼żi┼ítu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovaraju─çi na─Źin i da izvr┼íi sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobi─Źajenu prezentaciju, a za ┼íta ima pravo na posebne, unapred iskazane tro┼íkove;
 • da omogu─çi pregled nepokretnosti, isklju─Źivo u pratnji predstavnika agencije;
 • da ─Źuva podatke o li─Źnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da ─Źuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa ─Źijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;
 • da obavesti nalogodavca o svim okolnostima zna─Źajnim za predmetni posao koje su mu poznate;
 • da posreduje u pregovorima i nastoji da do─Ĺe do zaklju─Źenja ugovora;
 • da aktivno prisustvuje kod zaklju─Źenja pravnog posla (predugovora i solemnizacije ugovora kod notara);
 • da prisustvuje primopredaji nepokretnosti.

Smatra se da je posrednik omogu─çio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizi─Źkim ili pravnim) o pregovaranju za zaklju─Źenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogu─çeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaklju─Źenje pravnog posla, a posebno ako je:

 • neposredno odveo, ili izuzezno zbog hitnosti ili spre─Źenosti uz telefonsku najavu uputio nalogodavca, ili tre─çe lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;
 • organizovao susret izme─Ĺu nalogodavca i tre─çeg lica radi pregovaranja za zaklju─Źenje pravnog posla van prostorija agencije;
 • nalogodavcu saop┼ítio ime, broj telefona, telefaksa, ili emaik adrese tre─çeg lica zainteresovanog za zaklju─Źenje pravnog posla, ili ako mu je saop┼ítio ta─Źnu lokaciju tra┼żene nepokretnosti i o tome sa─Źinio slu┼żbenu bele┼íku u predmetu nalogodavca.

OBAVEZE NALOGODAVCA

 • da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od zna─Źaja za obavljanje posredovanja;
 • da posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaklju─Źenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni na─Źin i u dogovoreno vreme;
 • da obavestiti posrednika o svim bitnim podtacima o nepokretnosti, ┼íto posebno uklju─Źuje ta─Źne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;
 • da isplati posredniku ugovorenu posredni─Źku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge tro┼íkove nastale tokom posredovanja;
 • da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene;
 • da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaklju─Źi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika.

OSTVARIVANJE PRAVA NA POSREDNI─îKU NAKNADU

Posrednik sti─Źe pravo na posredni─Źku naknadu u trenutku zaklju─Źenja ugovora za koji je posredovao, osim ako posrednik i nalogodavac nisu ugovorili da se pravo na posredni─Źku naknadu sti─Źe u momentu zaklju─Źenja predugovora za koji je posrednik posredovao.

Posrednik ne mo┼że da zahteva delimi─Źno pla─çanje posredni─Źke provizije unapred, odnosno pre zaklju─Źenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

Iznos posredni─Źke naknade, odnosno na─Źin odre─Ĺivanja iznosa posredni─Źke naknade, kao i vrsta i visina tro┼íkova za dodatne usluge posrednika, utvr─Ĺeni su Cenovnikom posredni─Źkih usluga koji je sastavni deo ovih Op┼ítih uslova poslovanja.

Posrednik mo┼że da ugovori pravo na naknadu dodatnih tro┼íkova nu┼żnih za izvr┼íenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatra┼żi da mu se unapred plate sredstva za odre─Ĺene izdatke, ako je to izri─Źito navedeno u ugovoru o posredovanju.

Posrednik ima pravo na posredni─Źku naknadu ako bra─Źni, odnosno vanbra─Źni drug, potomak, ili roditelj lica sa kojom je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaklju─Źi posredovani pravni posao.

Ako nakon prestanka va┼żenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne du┼żem od mesec dana od dana prestanka va┼żenja ugovora, nalogodavac zaklju─Źi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka va┼żenja ugovora o posredovanju, du┼żan je da posredniku plati ugovorenu posredni─Źku nagradu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju druga─Źije bilo ugovoreno.

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaklju─Źi pravni posao koji je u zna─Źajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka va┼żenja ugovora o posredovanju, du┼żan je da plati posredniku srazmernu posredni─Źku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju druga─Źije bilo ugovoreno.

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaklju─Źi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaklju─Źi lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja.

Na odnose izme─Ĺu nalogodavca i posrednika koji nisu ure─Ĺeni ovim Op┼ítim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona koji reguli┼íu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

Lider nekretnine, Srbija, Novi Sad, Vuka Karad┼żi─ça 5
Reg.br 229    Tel: Uvek dostupan 063/517-846

Posetite nas na portalu       Prodaja ku─ça Novi Sad